sphm.net
当前位置:首页 >> 晚春古诗带拼音 >>

晚春古诗带拼音

wǎn chūn 晚 春 hán yù 韩 愈 cǎo shù zhī chūn bú jiǔ guī , 草 树 知 春 不 久 归, bǎi bān hóng zǐ dòu fāng fēi 。 百 般 红 紫 斗 芳 菲。 yáng liǔ yú jiá wú cái sī , 杨 柳 榆 荚 无 才 思, wéi jiě màn tiān zuò xuě fēi 。 唯 解 ...

晚 春[wǎn chūn] hán yù 韩 愈 cǎo shù zhī chūn bú jiǔ guī , 草 树 知 春 不 久 归, bǎi bān hóng zǐ dòu fāng fēi 。 百 般 红 紫 斗 芳 菲。 yáng liǔ yú jiá wú cái sī , 杨 柳 榆 荚 无 才 思, wéi jiě màn tiān zuò xuě fēi 。 唯 解...

《晚春》 【wǎn chūn 】 唐代:孟浩然 【táng dài :mèng hào rán】 二月湖水清,家家春鸟鸣。 【èr yuè hú shuǐ qīng ,jiā jiā chūn niǎo míng 。】 林花扫更落,径草踏还生。 【lín huā sǎo gèng luò ,jìng cǎo tà hái shēng 。】 酒伴来相...

晚春 韩愈 草木知春不久归,百般红紫斗芳菲。 杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

晚 春 唐 韩 愈 Cǎo mù zhī chūn bù jiǔ guī 草 木 知 春 不 久 归, Bǎi bān hîng zǐ dïu fāng fēi 百 般 红 紫 斗 芳 菲。 Yang huā yú jiá wú cái sī 杨 花 榆 荚 无 才 思, Wãi jiě màn tiān zuï xuě fēi 惟 解 漫 天 ...

南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.sphm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com