sphm.net
当前位置:首页 >> 謇朝谇而夕替读音 >>

謇朝谇而夕替读音

姱 [kuā] 美好:“~容修态。” 夸大;夸耀:“既~丽而鲜双兮。” 【鞿羁】:读音 jī jī 自我约束的意思. 謇謇(jiǎn jiǎn):形容忠贞直言的样子。 【朝】:读音 zhāo 早上的意思.

这两句的读音是: yú suī hào xiū kuā yǐ jī jī xī,jiǎn zhāo suì ér xī tì。 1、释义 意思是:我虽爱好修洁严于责己,可早晨进谏晚上即遭贬黜。修姱:洁净而美好。谇:进谏。替:废。 自己忠君爱国,却重重迫害和打击。这两句愤怒地揭露了楚王...

我虽然自己保持高洁的操守,为人耿直,但早晨就被诬告晚上就被贬到边远地区。 是屈原在倾诉自己的诬告和痛斥小人的险恶。

各读音如下:姱:kuā 鞿羁:jī jī 謇:jiǎn 谇:suì 蕙纕:huì xiāng 揽茝:lǎn chǎi 屈原简介:屈原(公元前340年-公元前278年),战国时期楚国诗人、政治家。芈姓,屈氏,名平,字原;又自云名正则,字灵均 。约公元前340年出生于楚国丹阳(...

“余虽好修姱以饥羁兮,謇朝谇而夕替。”语出屈原《离骚》,修姱 xiu kua 都是第一声, 鞿羁 ji ji 都是第一声,謇(jiǎn)朝谇(suì)而夕替。现代汉语的意思是:我爱好芳洁却为此受累,晨日所结芳草之环,晚间就被摧毁。

上一句: 余虽好修姱以鞿羁兮离骚 [作者] 屈原 节选 虽不周于今之人兮,愿依彭咸之遗则。 长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。 余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。 既替余以蕙纕兮,又申之以揽茞。 亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。 怨灵修之浩荡...

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰; 余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替; 既替余以蕙纕兮,又申之以揽芷; 亦余心之所善兮,虽九死其尤未悔; 众女...

被动句句式 早上进谏而晚上被贬黜

原句:余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替; 翻译:我虽爱好修洁严以律己, 但早晨被诟骂晚上被免职 原因: 1.屈原为人性格耿直,却因在修订法规的时候不愿听从上官大夫的话与之同流合污,再加上楚怀王的令尹子兰、上官大夫靳尚和他 的宠妃郑袖等人,...

朝,早上 夕,晚上

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.sphm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com